Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci63
 • absolwenci64
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Wyraź się" – konkurs na esej

organizator:

Agora SA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.05.2011

"Wyraź się" – konkurs na esej

Organizatorem konkursu „Wyraź się” jest Agora SA. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego GazetaEdukacja.pl.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 4 maja 2011 roku przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacyjne.konkursy@g.pl:

 • pisemną wypowiedź na jeden z pięciu tematów konkursowych, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 8000 znaków bez spacji
 • dane kontaktowe, obejmujące co najmniej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail w celu realizacji prawa do nagrody

Tematy:

 • Jak poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy?
 • Dobre praktyki w aktywizowaniu młodzieży ze środowisk mniej uprzywilejowanych.
 • Czy warto być wolontariuszem? Jakie korzyści można wynieść z pracy wolontariackiej?
 • Czy młodzi ludzie mają możliwość wpływu na życie ich lokalnej społeczności? W jaki sposób zwiększyć ich aktywność i zachęcać do podejmowania działań na rzecz swojej społeczności?
 • W jaki sposób promować działania młodych ludzi, jak zwiększać widoczność działań lokalnych?

Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą pisemną wypowiedź, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail, za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród uczestników, którzy spełniają warunki Regulaminu. Nagrodami w Konkursie są:

 • I miejsce – dysk zewnętrzny o pojemności do 250 GB
 • II miejsce aparat cyfrowy z zoomem optycznym
 • III miejsce – odtwarzacz muzyki mp3 z wbudowaną pamięcią flash 4 GB

Dodatkowo laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają: wiatraczek USB z logo serwisu Edulandia.pl oraz książki z kolekcji „Dzieła Stanisława Lema”.

Organizator opublikuje w Serwisie wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestników.

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub poczta kurierską na koszt Fundatora w terminie 28 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika.

Informacje pochodzą ze strony www.edukacja.gazeta.pl

Kontakt

Agora SA
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa


www.agora.pl