Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Wymyśl kampanię promocyjną Mazury Cud Natury

organizator:

Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazur

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 24.05.2010

Wymyśl kampanię promocyjną Mazury Cud Natury

Cele konkursu
a). cel strategiczny:
– zachęcenie mieszkańców danej miejscowości, regionu i/lub województwa do oddania głosu na Mazurskie Jeziora – jedynego, polskiego finalistę światowego plebiscytu szwajcarskiej Fundacji „New7Wonders” na 7 Nowych Cudów Natury

b). cele operacyjne:
– pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski, a w sposób szczególny Mazurskich Jezior.
– propagowanie wiedzy o Mazurskich Jeziorach jako jednym z 5. najpiękniejszych zakątków w Europie i jednym z 28. najpiękniejszych miejsc na świecie
– kreowanie wśród dzieci i młodzieży postawy proekologicznej
– zachęcenie dzieci i młodzieży  do udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego
– poznanie form działań promocyjnych

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach
:
a). szkoły podstawowe
b). szkoły gimnazjalne
c). szkoły ponad gimnazjalne

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: redakcja@warmia.mazury.pl w terminie do 7 kwietnia 2010 r.

2. Prace (wypełnione załączniki oraz płyta CD/DVD z prezentacją działań) należy przesłać w terminie do 24 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem: „KAMPANIA”

3. Wraz z pracami należy przesłać sprawozdanie z przeprowadzonej akcji kontrasygnowany przez nauczyciela prowadzącego oraz dyrektora szkoły (wzór sprawozdania znajduje się poniżej).

4. Spośród nadesłanych prac, Jury konkursu w składzie:
– Krystyna Orłowska-Wojczulanis – Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Marcin Matuszewski – Dyrektor olsztyńskiego Oddziału Agora S.A., wydawcy „Gazety Wyborczej”
– Radosław Zawadzki – Kierownik Biura Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
– Robert Szewczyk – Koordynator Zespołu Prasowego Gabinetu Marszałka w Olsztynie
– Natalia Tarkowska – koordynator konkursu na kampanię promocyjną „Mazury Cud Natury”,

wybierze laureatów poszczególnych województw (po jednym laureacie z każdej kategorii – bez nagród), z których wybrani zostaną główni laureaci konkursu.

Zgłoszona grupa uczestników może otrzymać maksymalnie 100 punktów (formularz poniżej).

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów przez Organizatora konkursu oraz biorą odpowiedzialność, za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich majątkowych nadesłanych Organizatorowi dzieł.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 7 czerwca 2010 roku na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl oraz stronie www.jeziora.warmia.mazury.pl.

Informacje pochodzą ze strony http://jeziora.warmia.mazury.pl

Kontakt

Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazur
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn