Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Współczesne problemy Unii Europejskiej okiem młodzieży"

organizator:

Stowarzyszenie GALATEO

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
termin składania wniosków: 30.04.2010

"Współczesne problemy Unii Europejskiej okiem młodzieży"

„Współczesne problemy Unii Europejskiej okiem młodzieży”

Konkurs dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych na artykuł popularno-naukowy na jeden z poniższych tematów:

-Jaka Unia po Traktacie z Lizbony?
– Miejsce Polski w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
– Czy Unia Europejska powinna rozszerzyć się o nowe państwa członkowskie?
– Współpraca Unii Europejskiej z organizacjami pozarządowymi.
– Efektywność współpracy międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej.
– Czy Unia Europejska powinna dążyć do pogłębienia integracji?
– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec państw Europy środkowo – wschodniej.
– Europa dwóch biegunów. Zagrożenie, czy szansa na szybszy rozwój?
– Problem biurokratyzacji instytucji UE a efektywność działania.
– Czy zwiększenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zagrożeniem dla autonomii państw członkowskich?
– Walka Unii Europejskiej z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.
– Jakie priorytety powinna obrać Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej?
– Różnice kulturowe. Przeszkoda w integracji, czy aspekt umożliwiający szybszy rozwój Unii Europejskiej?
– Unia Europejska i jej wkład w rozwój nauki w państwach członkowskich.
– Ochrona praw podstawowych polskich obywateli po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
– Przewodnictwo Polski w Radzie UE w 2011 r.
– „Europa Ojczyzn”, czy „Ojczyzna Europa”?
– Głos parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.
– Czy Traktat z Lizbony zbliża Unię do obywateli UE?
– Działania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu.

Każdy uczestnik może przesłać do 3 artykułów na wybrane tematy.Najlepsze artykuły zostaną wydane w publikacji zbiorowej uczestników Konkursu. Kryteria oceny publikacji: wartość merytoryczna, ciekawe ujęcie tematu, atrakcyjność dla odbiorcy, przejrzystość pracy, ilość i jakość materiałów źródłowych.

Nagrodą główną jest wyjazd studyjny do Brukseli dla autorów 5 najlepszych prac.

Wymogi formalne:czcionka Times New Roman o rozmiarze 12,maksymalna objętość: 8 stron A4,
marginesy: lewy, prawy, górny, dolny – 2,5 cm. Artykuły muszą być wydrukowane oraz nagrane na CD i dostarczone do  30 kwietnia 2010 r. na adres: Stowarzyszenie GALATEO,ul. A. Mickiewicza 1,15 – 213 Białystok z dopiskiem : „Współczesne problemy Unii Europejskiej okiem młodzieży”

Informacje pochodzą ze strony www.galateo.arturkulig.pl

Kontakt

Stowarzyszenie GALATEO
ul. A. Mickiewicza 1
15 - 213 Białystok
0 601 352 700
kuligowskirafal@gmail.com
galateo.arturkulig.pl