Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wojewódzki Konkurs Poezji inspirowany twórczością Czesława Miłosza "W ogrodzie świata"

organizator:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.04.2011

Wojewódzki Konkurs Poezji inspirowany twórczością Czesława Miłosza "W ogrodzie świata"

Organizator konkursu oczekuje prac inspirowanych, powstałych pod wpływem lektury, nawiązujących formalnie do twórczości Czesława Miłosza.

Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych którzy urodzili się w latach 1986-1996, mieszkają, uczą się lub studiują w Województwie Małopolskim.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pięciu utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych ani nie zostały nagrodzone w innych konkursach. Objętość prac nie powinna przekraczać pięciu stron maszynopisu lub wydruku. Każdy utwór należy opatrzyć godłem. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą kartkę z danymi: imieniem, nazwiskiem, dokładną datą urodzenia, dokładnym adresem, numerem telefonu oraz adresem mailowym. Należy również dołączyć podpisaną zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych.

Trzy egzemplarze prac konkursowych należy przesłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
31-124 Kraków

z dopiskiem „Konkurs poetycki” do dnia 28 kwietnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Kraków, ul. Rajska 1).

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna nagrody pieniężne. Organizatorzy planują publikację nagrodzonych oraz wyróżnionych prac w audiobook’u wydanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Nadesłanie prac jest równoczesną zgodą Autora na wykorzystanie ich w publikacjach pokonkursowych. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie zostaną poinformowani listownie, mailowo lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru dyplomów i nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość finałową oraz kosztów wyżywienia i noclegów.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Grzesiak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
tel.: (12) 375 22 37
e-mail: promocja@wbp.krakow.pl

Informacje pochodzą ze strony www.rajska.info

Kontakt

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
31-124 Kraków
tel.: (12) 375 22 37
promocja@wbp.krakow.pl
www.rajska.info