Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

organizator:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 18.01.2012

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Wojewódzki Konkurs na Referat z zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Konkurs i seminarium organizuje się w celu popularyzacji astronomii i astronautyki oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży województwa. (Konkurs nie dotyczy szkół dladorosłych i szkół policealnych).

Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie wybrane przez siebie tematy z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie z tego zakresu. Nie wyklucza się jednak referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty, zawierające wyniki własnych prac obserwacyjnych, obliczeń lub prac konstrukcyjnych, a także programy komputerowe itp.

Nie zaleca się pisania referatów zbiorowych pisanych przez dwóch lub więcej uczniów.
Praca pisemna powinna zawierać od 4 do 10 stron formatu A-4 czyli od 7200 do 18000 znaków (standardowa strona zawiera około 30 wierszy po około 60 znaków w wierszu czyli 1800 znaków.) Każdą stronę należy opatrzyć kolejnym numerem
i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać:

 • imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
 • dokładny adres domowy;
 • nazwę szkoły (zespołu szkół i szkoły w zespole), adres szkoły z numerem
 • telefonu, faksu i poczty elektronicznej oraz klasę;
 • imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), z którego pomocy korzystał autor.

Do pracy należy dołączyć spis literatury i innych źródeł informacji, z których korzystano (autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania książki lub nazwa, numer oraz rocznik czasopisma, dokładne adresy stron internetowych, tytuły i inne dane dotyczące programów komputerowych (np. multimedialnych encyklopedii itp.), dokładne adresystron www z jakich autor korzystał.
Praca powinna być napisana w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje wysłany na konkurs a drugi pozostaje u autora.

Termin składania (nadsyłania) prac upływa dnia 18 stycznia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin znajduje się na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 639
kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl