Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wojewódzki konkurs fotograficzny "Stonoga na tropie Cystersów"

organizator:

Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 09.05.2011

Wojewódzki konkurs fotograficzny "Stonoga na tropie Cystersów"

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”, partnerem – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pepinie.

Cele konkursu:

 • rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
 • przybliżenie historii Zakonu Cysterskiego
 • integracja osób niepełnosprawnych z ich rówieśnikami

Tematem konkursu są różne miejsca i obiekty związane z Zakonem Cysterskim. Jeżeli uczestnik konkursu nie mieszka w bliskim sąsiedztwie miejsc związanych z Cystersami może przesłać zdjęcia innych obiektów sakralnych wraz z krótkim opisem historycznym.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ogólnodostępnych i specjalnych) województwa pomorskiego.

Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość prac. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez osobę biorącą udział w konkursie. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną na papierze fotograficznym. Format nadsyłanych prac nie może być mniejszy niż 15 x 21 cm. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie odpowiednio przyczepioną kartę opisów. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD).

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz sześć wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem w terminie do 9 maja 2011 r. na adres:

Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”
ul. Sambora 5A
83-130 Pelpin

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w calach marketingowych organizatora.

Nadesłane fotografie nie mogą być obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszać paw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób trzecich utrwalonych na fotografiach.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.

Ocena prac spełniających warunki regulaminu nastąpi do dnia 13 maja 2011 roku. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Nagrody zostaną wręczone podczas obchodzonych w SOSW w Peplinie, Dni Godności Osób Niepełnosprawnych (16-20 maja b.r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelpinie w dniu 18 maja 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.soswpelplin.szkolnastrona.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"
ul. Sambora 5A
83-130 Pelpin


www.soswpelplin.szkolnastrona.pl