Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wieś, w której żyję

organizator:

Centralna Biblioteka Rolnicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Wieś, w której żyję

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zapraszamy wszystkich tych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie.
Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany.
Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.
Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektroniczej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi nagrodami:
I miejsce – 5000 zł,
II miejsce – 3000 zł,
III miejsce – 2000 zł.
Ponadto, pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2015 roku.
Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.
Przesłane prace nie zostaną zwrócone.
Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

Kontakt

Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa

redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl