Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci51
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie56
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wielkopolska Press Photo 2012

organizator:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Wielkopolska Press Photo 2012

Konkurs adresowany jest do wielkopolskich fotoreporterów.
Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw 2011 r oraz w całym 2012r w dwóch kategoriach: I – „zdjęcia pojedyncze”; II- „zestawy”.

Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego regionu Polski lub świata.
Wyraźnie oznaczone zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć, a ich opis powinien zawierać sugestię dot. rozmieszczenia zdjęć na planszy 100×70. Jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.
Akceptowane są: – odbitki czarno-białe oraz barwne w minimalnym formacie 15 x 21 a także – pliki cyfrowe (wyłącznie na płytach) zapisane jako jpg w rozdzielczości 300 dpi.

Na odwrocie każdej pracy (odbitki papierowe) należy podać: godło, tytuł zdjęcia lub zestawu, opis (kogo lub co zdjęcie przedstawia, kiedy zostało wykonane).
Nazwa plików cyfrowych powinna zawierać: godło, tytuł zdjęcia lub zestawu (skrót) i kolejny numer zdjęcia w zestawie. W osobnym pliku Worda należy zamieścić opisy do nadesłanych zdjęć (kogo lub co zdjęcie przedstawia, kiedy zostało wykonane).Płyta i jej okładka powinny być podpisane godłem.
W osobnej, kopercie oznaczonej godłem należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia. Jeden autor może przysłać tylko jedną kartę zgłoszenia.

Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31 października 2012 r.

Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe’ – 20,00 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”).
Zgłoszone do udziału w konkursie prace oceniać będzie profesjonalne Jury któremu przewodniczyć będzie utalentowany śląski fotograf, reporter Dziennika Zachodniego, Arkadiusz Gola.

Pula nagród w konkursie wynosi 6000 zł. O jej podziale decyduje Jury, którego decyzje są ostateczne.

Dodatkowo Jury wytypuje pulę zdjęć nominowanych do nagród specjalnych, przyznawanych przez instytucje partnerskie.
Wyniki pracy Jury zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej organizatora.

Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w grudniu 2012r. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.
Zdjęcia ( „na papierze”) zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora. Płyty CD i prace niezakwalifikowane będzie można odbierać w siedzibie organizatora.
W celu popularyzacji imprezy organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz w prasie i telewizji.

Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych dla celów promocyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Informacje pochodzą ze strony www.wbp.poznan.pl

Kontakt

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Bolesława Prusa 3
60-819 Poznań
tel. 61 66 40 850
dyrektor@wbp.poznan.pl
www.wbp.poznan.pl