Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Walcz o staż w USA – konkurs dla dziennikarzy

organizator:

Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.06.2013

Walcz o staż w USA – konkurs dla dziennikarzy

Organizatorami Konkursu są:

 • Agencja Wydawniczo – Reklamowa WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 179, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000008283, NIP: 779-00-01-166, kapitał zakładowy 50 000 zł,
 • Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 29/31 w Warszawie (00-540).

Celem Konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najciekawszego i najbardziej wyczerpującego tekstu dotyczącego tematu: „Rola patriotyzmu: jak młodzi Polacy patrzą na patriotyzm, jakie ma znaczenie w ich życiu (flaga, historia, itp.). Porównaj z postawami Amerykanów”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich miłośników i adeptów dziennikarstwa urodzonych po 1 stycznia 1987 r. a przed 1 stycznia 1993 r. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden tekst na temat określony w ust. 3 § 1 niniejszego Regulaminu.

Do Konkursu zakwalifikowane zostaną teksty wyłącznie niepublikowane wcześniej w środkach masowego przekazu, w szczególności w prasie oraz Internecie. Tekst powinien mieć formę publicystyczną bądź reportażową. Objętość tekstu nie może przekraczać 10 000 (dziesięć tysięcy) znaków, łącznie ze spacjami. Tekst powinien być opisany imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia autora.Do tekstu należy dołączyć CV (życiorys), zawierający w szczególności informacje dotyczące wykształcenia uczestnika, znajomości języków obcych, ewentualnego zatrudnienia oraz zainteresowań. CV powinno również zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu dla młodych dziennikarzy organizowanego przez  AWR WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), ul. Aleje Jerozolimskie 179 oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 29/31 w Warszawie (00-540), zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”

Teksty konkursowe należy nadsyłać do dnia 3 czerwca 2013  włącznie na adres redakcji:
Izabela Smolińska „Wprost”
Al. Jerozolimskie 179
Blue Office, II p.
02 – 222 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs dla młodych dziennikarzy” lub na adres poczty elektronicznej redakcji” i.smolinska@wprost.pl .

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od upływu daty do wysyłania zgłoszeń konkursowych. Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu i Gali finałowej podany zostanie na stronie www.wprost24.pl/konkurs.

Informacje pochodzą ze strony:www.wprost.pl

Kontakt

Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

i.smolinska@wprost.pl
www.wprost24.pl/konkurs