Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wakacyjny konkurs fotograficzny: Z książką w plecaku

organizator:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Wakacyjny konkurs fotograficzny: Z książką w plecaku

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada pełna zdolność do czynności prawnych; osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za przedstawiciela ustawowego
 • nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem jego rodziny
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Udział w konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie www.sbp.pl oraz wysłanie za pomocą systemu w formacie jpg jednej fotografii na temat „Z książką w plecaku”. Maksymalny rozmiar pliku to 2 2MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.

Wyboru najlepszych fotografii dokonują internauci, posiadający konto na portalu www.sbp.pl. Głosowanie trwa od 11 lipca do 30 września 2011 roku. Głosujący poprzez przycisk „głosuj” wskazuje zdjęcia (dowolną ilość prac), które mu się najbardziej podobają.

Lista zdobywców nagród (zawierająca imiona, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania) zostanie opublikowana na stronie konkursowej w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu, zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych portalu www.sbp.pl oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do fotografii, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikacje tego wizerunku. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaka może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

Informacje pochodzą ze strony www.sbp.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa


www.sbp.pl