Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

organizator:

Muzeum Stefana Żeromskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2012

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

Organizatorzy: Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego  „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich  im. Stefana Żeromskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności bądź historii (także historii uzdrowiska), w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.

Na konkurs można wysyłać eseje, opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.

Prace w  trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres: Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 24 – 150 Nałęczów w terminie do 30 czerwca 2012 roku.

Jury w składzie: prof. dr hab. Józef Fert (KUL) – przewodniczący i członkowie: Waldemar Michalski – literat, Bernard Nowak – literat – przyznają nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów. Pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 października 2012 roku poprzez zamieszczenie na stronach www.muzeumlubelskie.pl Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 24 listopada 2012 r.
Regulamin dostępny na stronie: www.zamek-lublin.pl

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 81 501 47 80

Informacje pochodzą ze strony: www.zamek-lublin.pl

Kontakt

Muzeum Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 8
24 - 150 Nałęczów


www.zamek-lublin.pl