Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

VIII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem

organizator:

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

VIII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem Łęczna 2015 pt. SAMOTNOŚĆ.

Cele:
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem.
3. Prezentacja współczesnej sztuki społeczeństwu.
Zasady udziału w konkursie
 • Temat konkursu „SAMOTNOŚĆ”
 • Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
 • Format – minimum A3, maksimum B1.
 • Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 1 do 3 prac.
 • Prace nie mogą być oprawione.
 • Karta zgłoszenia w załączeniu dla uczestników indywidualnych i grup.
 • Prace przysyłane indywidualnie muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, tytuł pracy
 • Prace przysyłane przez placówki delegujące muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, nazwa placówki delegującej z adresem i telefonem.
Kategorie wiekowe
 • od 5 do 8 lat
 • do 10 lat
 • do 14 lat
 • do 18 lat
 • powyżej 18 lat
Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2015 (liczy się data wpływu).
Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna

Nagrody
1. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej. W przypadku nagrodzenia więcej niż jednej pracy tego samego autora, otrzymuje on nagrodę za zestaw prac.
2. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3. Pula nagród wynosi min. 3000 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody powyżej 750 zł.
4. Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 6 października 2015 r. W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą.
Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności. Prace uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
Informacje pochodzą ze strony: http://www.ck.leczna.pl/

Kontakt

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12
21-010 Łęczna
tel: 81 752 15 42
plama1983@go2.pl
www.plama.org.pl