Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VIII Ogólnopolski Konkurs na Esej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2011

VIII Ogólnopolski Konkurs na Esej

VIII Ogólnopolski Konkurs na Esej „Poezja milczenia – milczenie poezji. Twórczość liryczna Tadeusza Różewicza”.

Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów.

Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.

Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM, dyskietka). Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Prace należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4
45-017 Opole

z dopiskiem „ESEJ”.

Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.12.2011 r. i dokona tego Kapituła Konkursu. Informacje o wynikach będą dostępne na stronie internetowej: www.mbp-opole.art.pl.

Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.

Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł

Informacje pochodzą ze strony www.mbp-opole.art.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
tel.: (77) 454 80 30

www.mbp-opole.art.p