Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VIII Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców – Moje Świata Widzenie

organizator:

Tygiel Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2010

VIII Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców – Moje Świata Widzenie

Organizatorami VIII Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „MOJE ŚWIATA WIDZENIE”są Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt „Tygla Kultury” 4-6/2007, dostępny w zakładce „Numery archiwalne” – na stronie www.tygielkultury.eu).

W Konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.
Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do końca marca 2010 roku, na adres:
Tygiel Kultury
ul. Wschodnia 49
90 – 267 Łódź
z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

Prace konkursowe oceniać będzie czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich. Nagrody: Utwory wszystkich laureatów zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym; ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne, a pozostali – rzeczowe.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi 29 maja 2010 roku. Informacja o dokładnym terminie i programie uroczystości ukaże się ok. 20 maja na stronach internetowych: www.bok.lodz.pl i www.tygielkultury.eu oraz www.spplodz.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie. Laureatom Konkursu organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i transport na imprezy towarzyszące uroczystości rozdania nagród.

Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (42) 6374570 (pn.- pt. 14:00 – 17:00) lub pod adresem tygiel@free.ngo.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.tygielkultury.eu

Kontakt

Tygiel Kultury
ul. Wschodnia 49
90-267 Łódź
(42) 6374570
tygiel@free.ngo.pl
www.tygielkultury.eu