Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VIII edycja Konkursu Literackiego "I ja poetyckie światy kreuję…"

organizator:

XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2010

VIII edycja Konkursu Literackiego "I ja poetyckie światy kreuję…"

Konkurs został zorganizowany z myślą o tych uczniach, którym bliskie jest piękno ukryte w słowach, którzy z tym pięknem obcują jako wytrwali, coraz mniej liczni czytelnicy i na wzór wielkich mistrzów słowa kreują poetyckie światy, dając upust swej młodzieńczej wyobraźnii wrażliwości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja słowa poetyckiego wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • uwrażliwienie młodzieży na odbiór poezji,
 • odkrycie talentów literackich wśród uczniów,
 • stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości na forum regionalnym.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do trzech wierszy o dowolnej tematyce, nigdy wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach literackich.
Utwory mają być dostarczone w pięciu egzemplarzach w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu. Każdy egzemplarz winien być opatrzony słownym godłem (pseudonimem) uczestnika. Godło to należy również umieścić na zaklejonej kopercie z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu), nazwą i adresem szkoły wraz z numerem klasy i numerem telefonu do szkoły.

Prace należy składać do dnia 20 maja 2010 r. osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego nr XXX lub nadsyłać pocztą pod adres szkoły:

XXX Liceum Ogólnokształcące
os. Dywizjonu 303 bl. 66
31-875 Kraków

w kopercie opatrzonej nazwą konkursu: „I ja poetyckie światy kreuję…”.

Prace niezgodne z wymogami formalnymi lub nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

W jury konkursu zasiądą między innymi twórcy krakowscy o uznanym dorobku literackim.

Uroczysty wieczór autorski, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki, odbędzie się 10 czerwca 2010 roku o godz. 17.00.

Informacje pochodzą ze strony www.lo.zso14.pl

Kontakt

XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
os. Dywizjonu 303 bl. 66
31-875 Kraków
tel.: (12) 648 27 51
sekretariat@zso14.pl
www.lo.zso14.pl