Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu "Złoty Środek Poezji"

organizator:

Kutnowski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 17.06.2012

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu "Złoty Środek Poezji"

Kutnowski Dom Kultury ogłasza VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2012

1.Konkurs odbędzie się 23 czerwca 2012 r. w Kutnie

2.Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

3.Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury

4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 17 czerwca 2012 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

6. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

7. Jury w składzie: Janusz Drzewucki – przewodniczący, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

8.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2012 r. o godzinie wieczornej, wynikającej z programu festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.kdk.art.pl.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

10. Pierwszym 30 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2012 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi.

Informacje pochodzą ze strony www.namida.pl

Kontakt

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
Kutno
tel. 24 252 72 37
otwartykutno@onet.eu
www.kdk.art.pl