Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci68
 • absolwenci70
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne29
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie74
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd35
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

organizator:

Kutnowski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2013

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w Ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 10 czerwca 2013 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, odbędzie się 22 czerwca 2013 r. w Kutnie.

Udziałem w konkursie jest odczytanie zgłoszonego wiersza  przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas przesłuchań konkursu, które rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 11.00 i będą trwały do momentu, gdy swoje wiersze odczytają wszyscy zgłoszeni do konkursu.

Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być utworem dotychczas publikowanym i nagradzanym.
Zakaz publikacji obejmuje również Internet.

Jury w składzie: M. K. E. Baczewski – przewodniczący, Karol Bajorowicz i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł. I nagroda wyniesie 2000 zł, chyba że jury postanowi inaczej. O podziale i wysokości pozostałych nagród i wyróżnień decyduje w swoim werdykcie jury.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2013 r. o godzinie wskazanej przez program festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.zlotysrodekpoezji.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest: tu

Informacja pochodzi ze strony www.mbp.swidnica.pl

Kontakt

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel. 24 254 21 37 w. 106
otwartykutno@onet.eu
www.kdk.art.pl