Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

VII Olsztyńskie Biennale Sztuki

organizator:

Biuro Wystaw Artystycznych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 14.04.2011

VII Olsztyńskie Biennale Sztuki

Podstawowym zadaniem biennale jest aktywizacja środowiska artystycznego Olsztyna i regionu, konfrontacja postaw twórczych, a także zaprezentowanie publiczności olsztyńskiej stanu rodzimej plastyki.

Biennale stało się ważnym przeglądem pokazującym kondycję olsztyńskiej sztuki. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa pokonkursowa jest również ciekawą prezentacją stosowanych współcześnie przez artystów technik. Konkursowa forma przeglądu gwarantuje uzyskanie prac o wysokich walorach artystycznych reprezentujących najciekawsze zjawiska w twórczości środowiska plastycznego regionu.

Z dostarczonych prac jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrody:

 • Grand Prix Prezydenta Miasta Olsztyn – 5000 zł
 • I Nagroda
 • II nagroda
 • III Nagroda
 • Wyróżnienia

Konkurs ma charakter regionalny. Mogą w nim brać udział artyści należący do olsztyńskiego okręgu ZPAP, członkowie Koła Młodych przy ZPAP okręgu olsztyńskiego oraz nie zrzeszeni, a posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej lub wydziałów i kierunków artystycznych, zameldowani na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

 • malarstwo
 • rysunek
 • grafika warsztatowa
 • rzeźba i ceramika
 • tkanina artystyczna
 • projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe
 • techniki multimedialne, instalacje, obiekty
 • fotografia

Na konkurs dostarczyć można maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii powstałe w ostatnich dwóch latach. Prace należy dostarczyć na adres:

Biuro Wystaw Artystycznych
Al. marsz. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn

do dnia 14 kwietnia 2011 roku.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w BWA w Olsztynie 2 czerwca 2011 roku. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 50 zł.

Prace należy oznaczyć na odwrocie wyraźnie godłem. W Biurze Wystaw Artystycznych należy złożyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem z wypełnioną kartą zgłoszenia i opisem prac. Oprócz tego należy dostarczyć biogram (maksymalnie pół strony maszynopisu) i fotografię portretową autora, które wykorzystane zostaną w katalogu wystawy (biogram i fotografię w miarę możliwości należy przesłać e-mailem na adres: m.bojarska@bwa.olsztyn.pl lub e.bobinska@bwa.olsztyn.pl). Prace powinny być niesygnowane. W pracach sygnowanych podpisy zostaną na czas trwania obrad jury zasłonięte.

Posiedzenie jury nastąpi nie później niż miesiąc przed otwarciem wystawy (18 kwietnia 2011). Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach listownie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych BWA, ZPAP oraz w mediach po rozstrzygnięciu konkursu. DO wystawy pokonkursowej Biennale zostanie wydany katalog. Każdy uczestnik zakwalifikowany na wystawę otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz katalogu.

Informacje pochodzą ze strony www.bwa.olsztyn.pl

Kontakt

Biuro Wystaw Artystycznych
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn
tel.: (89) 533 51 08

www.bwa.olsztyn.pl