Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

VII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka"

organizator:

Oświęcimskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2011

VII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka"

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka” 2011 pod patronatem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowiek
 • fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka
 • zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem konkursu

Biennale o zasięgu ogólnopolskim ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca. Technika wykonania prac jest dowolna. Zalecany format zdjęć 30×40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze. Minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło, autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania oraz jej tytuł.

Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.

Prace (w płaskich sztywnych opakowaniach) oraz karty uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 15.02.2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24
32-602 Oświęcim

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii, które:

 • brały udział w poprzednich edycjach Biennale „Kochać człowieka”
 • nie spełniają wymogów technicznych (bez godła, nieprawidłowo opisane, o innych niż wymagane wymiarach, podklejone, bez karty uczestnictwa)
 • zostały nadesłane po ustalonym terminie
 • zostały zrealizowane przez członków jury

Jury zadecyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do konkursu
 • zakwalifikowaniu fotografii na wystawę
 • przyznaniu nagród o łącznej puli 12.000zł

Autorzy nagrodzonych prac, lub upoważnione przez nich na piśmie osoby, obowiązani są do odbioru nagród podczas podsumowania biennale i otwarcia pokonkursowej wystawy w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Oświęcimskiego Centrum Kultu w Oświęcimiu z zachowaniem praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie, Internecie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu pokonkursowej wystawy.

Informacje pochodzą ze strony www.ock.org.pl

Kontakt

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Solskiego 2
32-602 Oświęcim
tel.: (33) 842 25 75
ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl