Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci62
 • absolwenci60
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"

organizator:

Ostrowskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2012

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka„ im. Wojciecha Bąka organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym  w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego, (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora:

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs poetycki „Struna orficka”

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości :

 • I nagroda  1500 złotych
 • II nagroda  1000  złotych
 • III nagroda  800  złotych

Nagroda(y)Specjalna(e) Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1000 złotych.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2012 roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Festiwalu „Wszystko jest poezją” w Ostrowskim Centrum Kultury w październiku 2012 roku.

Dodatkowe informacje  o konkursie można uzyskać w godzinach 11.oo – 15.oo pod nr tel. 501 025 071 – przewodniczący jury – Wojciech Gawłowski lub 62 720 38 80 (Forum Synagoga – Aleksandra Kiełb-Szawuła)

Informacja pochodzi ze strony: www.centrum-ostrow.pl

Kontakt

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 501 025 071

www.centrum-ostrow.pl/