Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"

organizator:

Ostrowskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2012

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka„ im. Wojciecha Bąka organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym  w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego, (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora:

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs poetycki „Struna orficka”

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości :

 • I nagroda  1500 złotych
 • II nagroda  1000  złotych
 • III nagroda  800  złotych

Nagroda(y)Specjalna(e) Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1000 złotych.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2012 roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Festiwalu „Wszystko jest poezją” w Ostrowskim Centrum Kultury w październiku 2012 roku.

Dodatkowe informacje  o konkursie można uzyskać w godzinach 11.oo – 15.oo pod nr tel. 501 025 071 – przewodniczący jury – Wojciech Gawłowski lub 62 720 38 80 (Forum Synagoga – Aleksandra Kiełb-Szawuła)

Informacja pochodzi ze strony: www.centrum-ostrow.pl

Kontakt

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 501 025 071

www.centrum-ostrow.pl/