Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

organizator:

Dom Kultury w Orzyszu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2011

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza , Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • dla osób, które nie ukończyły 18 lat
 • dla osób powyżej 18 lat

W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Prace powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych. Rękopisy nie będą brane pod uwagę. Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

W kategorii powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.00, 1.00, 500 zł. W kategorii poniżej 18 lat – trzy nagrody pieniężno-rzeczowej. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Termin nadsyłania zestawów mija 20 maja 2011 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym czasie. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Prace należy nadsyłać na adres:

Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 5
12-250 Orzysz

z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej.

Informacje pochodzą ze strony www.dkorzysz.pl

Kontakt

Dom Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12-250 Orzysz

kontakt@dkorzysz.pl
www.dkorzysz.pl