Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

organizator:

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Kierownik Biura Joanna Godlewska-Oleksicka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2010

VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Organizatorzy:

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki
Waldemar Dąbrowski – Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Mariusz Treliński – Dyrektor artystyczny
Maria Fołtyn – Dyrektor artystyczny Konkursu

zapraszają do udziału w VII Miedzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisaława Moniuszki, który odbędzie się 19-28 maja 2010r.

Warunki uczestnictwa:

1. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy urodzeni nie wcześniej niż 19 maja 1975 r.
2. Kandydaci winni złożyć w Biurze Konkursowym najpóźniej do 28 lutego 2010 r. następujące dokumenty:
– kartę zgłoszenia do Konkursu
– fotokopię dokumentu tożsamości
– dwie fotografie czarno-białe (pożądany format 9 x 13 cm)
– płytę CD / kasetę audio z własnym nagraniem ok. 20 minut muzyki.

Po dokonaniu analizy otrzymanej dokumentacji Komitet Organizacyjny Konkursu dopuści kandydata do udziału w Konkursie – informacja o tym będzie przekazana do 15 kwietnia 2010 r. listem poleconym.

Warunkiem uczestnictwa dopuszczonego kandydata jest opłacenie
do 1 maja 2010 r. wpisowego
w wysokości 80 euro (lub ich równowartości w PLN) przeliczonej według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny może obniżyć opłatę.

Wpłaty należy przesyłać na konto:
Teatr Wielki – Opera Narodowa
PKO BP SA Oddział w Warszawie
43 1020 1013 0000 0302 0007 6190 (Konkurs Moniuszkowski)

Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) wszystkim kandydatom dopuszczonym do Konkursu do końca I etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do II, a potem III etapu, mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie do końca trwania Konkursu.
Organizatorzy zapewnią i opłacą akompaniatorów i korepetytorów dla wszystkich uczestników Konkursu. Dopuszcza się udział kandydata z własnym akompaniatorem, lecz koszt pobytu akompaniatora winien być opłacony przez kandydata. Koszt podróży do i z Warszawy uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Nagrody Konkursu:

Grand Prix im. Marii Fołtyn – 15.000 euro

Kategoria głosów kobiecych:
Pierwsza nagroda – 10.000 euro
Druga nagroda – 8.000 euro
Trzecia nagroda – 6000 euro

Kategoria głosów męskich:
Pierwsza nagroda – 10.000 euro
Druga nagroda – 8.000 euro
Trzecia nagroda – 6.000 euro

Jury zastrzega sobie prawo do dokonania innego niż podany wyżej rozdziału nagród.

Szczegółowy program konkursu znajduje się pod adresem: www.teatrwielki.pl/teatr_wielki/vii_miedzynarodowy_konkurs_wokalny_im_stanislawa_moniuszki.html

Informacje pochodzą ze strony: www.teatrwielki.pl

Kontakt

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Kierownik Biura Joanna Godlewska-Oleksicka
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa
(022) 69 20 564
moniuszkocompetition@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl