Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko"

organizator:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2010

VII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko"

Cele Biennale:
–  upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
–  ukazywanie poprzez fotografie złożoności dziecięcego świata, a tym samym uwrażliwianie społeczeństw na tworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci,
–  wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci w ich trosce o zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom najbardziej poszkodowanym – ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Tematem konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu. i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

Technika prac dowolna; do konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej lub odbitki papierowe

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
Zestaw (max 3 zdjęcia ) będzie traktowany jako wykorzystany limit 3 prac pojedynczych.

Zdjęcia „na papierze” – format: minimalny – 18×24, max – 30×40, nie podklejone, podpisane (imię nazwisko, adres, tel, email.) należy dostarczyć do WBPiCAK w Poznaniu (60-819 Poznań ul. Prusa 3) najpóźniej do dnia 2 maja 2010 r.

Za zgłoszenie zdjęć do konkursu w formie papierowej organizatorzy pobierają „wpisowe’ – 30,00 złotych (przesyłki krajowe) lub 10 euro (przesyłki zagraniczne). W ramach opłaty uczestnik otrzyma katalog i zwrot prac nie zakwalifikowanych do wystawy. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Dziecko”). Wpłaty z zagranicy : PL 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000)  (KRDBPLPW)

Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG 72 DPI); nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np.: kowalski1, kowalski2 itp) wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora) na adres: foto@wbp.poznan.pl  najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. W okresie 1-5 kwietnia zdjęcia przesłane w formie elektronicznej zostaną poddane selekcji przez 8 niezależnych ekspertów. Wybrane zdjęcia zostaną zakwalifikowane do II etapu.

Informacje pochodzą ze strony www.swiatobrazu.pl

Kontakt

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Prusa 3
60-819 Poznań

foto@wbp.poznan.pl
www.wbp.poznan.pl