Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Konkurs Fotograficzny „Tradycja w Obiektywie”

organizator:

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

VII Konkurs Fotograficzny „Tradycja w Obiektywie”

Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 31 października 2020 r. włącznie.

Organizatorzy oczekują zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.

Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com, w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny 2020.
Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR” to liczba porządkowa – 1, 2).

Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy – nie mogą brać udziału w Konkursie.
Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200 px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.

Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.

Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe oświadcza tym samym, że posiada zgodę portretowanych osób na publikację ich wizerunku.

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na www.mikolajki.folk.pl 10 grudnia 2020. Nagrody zostaną przesłane przelewem do dnia 18.12.2020

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2020 oraz www.mikolajki.folk.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Agata Stanowska
e-mail: agata@stanowska.eu
tel: 508413495

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

W bazie konkursów na portalu Moje Stypendium sprawdźcie także inne konkursy fotograficzne! 

Kontakt

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
ul. Araszkiewicza 11
20-834 Lublin
tel. 508 413 495
tradycjawobiektywie@gmail.com
www.mikolajki.folk.pl