Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego – woj. lubelskie

organizator:

Wojewódzki Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.11.2010

VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego – woj. lubelskie

Cele konkursu:

 • pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie literatury
 • konfrontacje twórczości literackiej młodzieży
 • promocja utalentowanych młodych literatów

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dorosłych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do 3 stron maszynopisu (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd nie publikowane i nienagradzane w innych konkursach. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych nadsyłają teksty związane z tematem „Cztery pory roku”, wszyscy pozostali, teksty na dowolny temat. Każdy zestaw tekstów powinien być opatrzony podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, adres e-mail (jeśli to możliwe), telefon, nazwę i adres szkoły lub uczelni wyższej. Autor nadsyła tylko jeden zestaw wierszy lub utwór prozatorski.

Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w trzech egzemplarzach (każdy tekst) na adres sekretariatu konkursu:

Wojewódzki Ośrodek Kultury
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

w terminie do 30 listopada 2010 r. z dopiskiem na kopercie „konkurs literacki” oraz oznaczoną kategorią wiekową: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła średnia i dorośli.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. Posiedzenie odbędzie się około 15 stycznia 2011 r. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne po tym terminie na stronie www.wok.lublin.pl w dziale „kultura słowa”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Informacje pochodzą ze strony www.wok.lublin.pl

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Kultury
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
tel.: (81) 532 42 07
wok@wok.lublin.pl
www.wok.lublin.pl