Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Zapal się do biznesu"

organizator:

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Zapal się do biznesu"

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych pomysłów biznesowych, którzy uzyskają możliwość ich realizacji w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wyrażą zgodę na przechowanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i statystycznych przez Organizatora.

Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie pracy, pocztą elektroniczną na adres kkonkurs@biznesplany.pl. Praca konkursowa powinna być przesłana w formie szablonu dostępnego na stronie internetowej www.biznesplany.pl w terminie do 31 grudnia 2010 roku (należy wypełnić wszystkie pola dotyczące Uczestnika). Opis projektu w szablonie nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12. Opis projektu powinien zawierać podstawowe elementy biznesplanu tzn. opis projektu, metody realizacji oraz wstępny kosztorys.

W przypadku, gdy praca konkursowa nie spełnia powyższych warunków Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w lutym 2011. Nagrodami w Konkursie dla 50 najlepszych uczestników jest otwarcie firmy w AIP. W ramach Konkursu mogą być przyznane następujące nagrody:

 • nagrody pieniężne, przeznaczone na realizację biznesplanu w inkubatorze
 • nagrody rzeczowe, przeznaczone na realizację biznesplanu w inkubatorze
 • usługi doradcze
 • inne

Kryteria oceny prac. Ocena prac będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria:

 • realność wdrożenia pomysłu
 • innowacyjność pomysłu
 • możliwości techniczne działania w inkubatorze
 • koszty finansowe, które musi ponieść Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w celu realizacji pomysłu

Wyboru najlepszych prac dokonuje Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości www.inkubatory.pl oraz na stronie internetowej Konkursu www.biznesplany.pl w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na Konferencji Kończącej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas ogólnopolskiej Konferencji kończącej Konkurs.

Informacje pochodzą ze strony www.biznesplany.pl

Kontakt

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
tel.: (22) 745 19 19
biuro@inkubatory.pl
www.inkubatory.pl