Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych

organizator:

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 04.03.2011

VII edycja Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych

Cele konkursu:

 • kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych
 • pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
 • podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

Konkurs odbywa się w terminie od 17 lutego 2011 r. do 29 maja 2011 r. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób z każdej szkoły. Zgłoszenia szkoły do konkursu przyjmowane są pisemnie na karcie zgłoszenia (wzór w załączeniu) do 4 marca 2011 r. na adres:

Polski Czerwony Krzyż
Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w poprzednich edycjach konkursu doszły do III etapu. Podczas konkursu sprawdzana będzie wiedza i umiejętności z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego a w szczególności:

 • zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
 • podstaw prawnych międzynarodowego prawa humanitarnego
 • terroryzmu, międzynarodowych trybunałów karnych, jeńców wojennych, zakazu stosowania min przeciwpiechotnych i broni kasetowej
 • historii i struktury Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • historii i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
 • ochrony znaku czerwonego krzyża
 • współczesnych konfliktów zbrojnych

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap trwa w terminie 15-16 marca 2011 r. (test).

I etap konkursu polega na wypełnieniu testu z zakresu podstawowej wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, dostarczonego do szkół, które zgłosiły swój udział w konkursie. Szkoła otrzyma jeden egzemplarz testu, który we własnym zakresie jest zobowiązana powielić dla uczestników konkursu.- Opiekun konkursu przeprowadzi test na terenie szkoły w terminie: 15-16 marca 2011 r. Czas pisania testu to: 30 minut. Liczba pytań w szkołach gimnazjalnych – 15 (13 pytań zamkniętych, 2 pytania otwarte); w szkołach ponadgimnazjalnych – 20 (17 pytań zamkniętych, 3 pytania otwarte). W terminie do 21 marca 2011 r. testy należy dostarczyć do biura PCK MZO w Krakowie. O wynikach I etapu szkoła zostanie powiadomiona pisemnie w terminie do 4 kwietnia 2011 r. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: uczniowie szkół gimnazjalnych – 34 punkty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 46 punktów (pytania otwarte punktowane po 4 pkt, pytania zamknięte po 2 pkt). Uczniowie, którzy otrzymają minimum punktów: szkoły gimnazjalne – 18 a szkoły ponadgimnazjalne – 24, zakwalifikują się do II etapu konkursu.

 • II etap trwa w terminie: od 4 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r. (kazus).

II etap konkursu polega na samodzielnym napisaniu pracy, która będzie stanowiła rozwiązanie kazusu (opis przypadku będący przedmiotem rozważań i rozstrzygnięcia). Prace należy przesłać do biura PCK MZO w Krakowie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres krakow.powiat@pck.org.pl z dopiskiem „Konkurs MPH” do 9 maja 2011 r. O wynikach II etapu konkursu szkoła zostanie powiadomiona pisemnie w terminie do 16 maja 2011 r. Do III etapu przejdzie maksymalnie 20 osób, których prace pisemne zostaną ocenione najwyżej.

 • III etap trwa w terminie: 27-29 maja 2011 r. (warsztaty).

Warsztaty zorganizowane zostaną w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej. W czasie zajęć będzie sprawdzana wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego. O ostatecznym zwycięstwie w konkursie zadecyduje ocena jaką uczestnicy otrzymają podczas warsztatów.

Przyznane zostaną: I, II i III nagroda oraz wyróżnienia osobno w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu w biurze PCK MZO w Krakowie pani Magdalena Sobesto-Wiejak, tel. (12) 422 91 15 w. 43, e-mail: krakow.powiat@pck.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pck.pl

Kontakt

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

krakow@pck.org.pl
www.pck.pl