Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja konkursu "Mazowiecka Akademia Książki"

organizator:

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

VII edycja konkursu "Mazowiecka Akademia Książki"

Organizatorem VII edycji konkursu pn. „Mazowiecka Akademia Książki” jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Konkurs realizowany jest we współpracy z Agencją Wydawniczą „Egros”.

Celem konkursu jest wspieranie wydawnictw kulturalnych i naukowych związanych z szeroko rozumianą historią, tradycją i kulturą Mazowsza – w tym Warszawy, poprzez zwiększenie liczby tytułów o tej tematyce.

Zgodnie z koncepcją konkursu zbiór książek ma ukazywać przede wszystkim historyczną i kulturalną wartość Mazowsza oraz Warszawy, dlatego tytuły zgłaszane do konkursu nie powinny wykraczać poza szeroko rozumiane nauki historyczne, eseistykę kulturalną i literaturę piękną.

Głównym zadaniem konkursu jest zwiększenie liczby tytułów, traktujących o Mazowszu i Warszawie, nie zaś wspieranie autorów takich dzieł, dlatego na konkurs można zgłaszać jedynie gotowe książki, a nie wznowienia. Do VII edycji konkursu można zgłaszać książki, które zostały zgłoszone do poprzednich edycji, zrealizowanych w latach 2004-2009 ale nie otrzymały jednej z trzech głównych nagród.

Zgłoszenie do konkursu może złożyć każdy autor lub zespół autorów dysponujący ukończoną książką o tematyce związanej z szeroko rozumianymi tradycjami, historią lub kulturą Mazowsza – w tym Warszawy, nie posiadający podpisanej umowy z konkretnym wydawnictwem lub mający podpisane jedynie porozumienie wstępne. Przez ukończoną książkę rozumie się gotowy do składu i łamania tekst, w wersji elektronicznej, po wstępnej korekcie autorskiej, dostarczony w formie wydruku komputerowego. Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12 punktów i wydrukowany jednostronnie.

Opracowaną książkę można zgłaszać w ramach jednej z trzech kategorii:

 • nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.)
 • eseistyka kulturalna
 • literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie)

Opracowana książka nie powinna przekraczać objętości 12 arkuszy wydawniczych – łącznie ze zdjęciami (rysunkami, itp.), których liczba nie powinna być większa niż 50. Zgłoszenia do konkursu należy składać na Formularzu zgłoszeniowym w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12, w dni powszednie w godzinach 10.00–14.00, w pokoju nr 4C, tel. 22 586 42 45. Do formularza należy dołączyć ukończoną książkę. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2010 roku.

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione przez jury konkursu, składające się z ekspertów w dziedzinie nauk historycznych i literatury pięknej oraz przedstawiciela Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Spośród zgłoszonych tekstów jury wybierze 3 książki. Zostaną one wydane drukiem ze środków Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz Agencji Wydawniczej „Ergos”. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości jego zakończenia, która odbędzie się nie później niż 20 grudnia 2010 roku.

Wybrane przez jury prace zostaną wydane w 2011 roku w nakładzie 1000 egz. każda, w możliwe najwyższym standardzie merytorycznym i edytorskim ze środków Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz Agencji Wydawniczej „Ergos”.

Informacje pochodzą ze strony www.mckis.waw.pl

Kontakt

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
tel.: (22) 586 42 45
mckis@mckis.waw.pl
www.mckis.waw.pl