Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"

organizator:

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

VII edycja Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Autorzy, którzy nie przekroczą 35 roku życia przed 31 grudnia 2010 roku, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń czy kraju zamieszkania.

Na konkurs mogą być zgłaszane wyłącznie napisane w języku polskim i niepublikowane wcześniej opowiadania, nowele i inne krótkie formy prozatorskie, które stanowią zamkniętą, spójną całość. Fragmenty obszerniejszych utworów (na przykład powieści) będą odrzucane, podobnie jak teksty sztuk teatralnych oraz scenariuszy filmowych, a także wiersze.

Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego (nie więcej niż 25 stron tekstu, przeciętnie 1800 znaków na pojedynczej stronie, wyłącznie arkusze formatu A4) powinny być przesłane w 4 egzemplarzach  adres:

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”
ul. Wita Stwosza 58 pok. 109
80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs Literacki”, do 30 września 2010 roku.

Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca formularz z danymi osobowymi oraz krótką notą biograficzną. Koperta powinna być zaklejona i przesłana w 1 egzemplarzu wraz z kopiami prac konkursowych.

Koperta zewnętrzna – zawierająca kopie prac konkursowych i kopertę z danymi – może zawierać dane adresata. Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2011 roku. Uczestnicy zostaną poinformowani o werdykcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto zostanie on opublikowany w ogólnopolskiej prasie literackiej i lokalnych gazetach codziennych. Organizatorzy skontaktują się z Laureatami oraz Autorami prac wyróżnionych telefonicznie.

Zostaną przyznane następujące nagrody: Grand Prix, Pierwsza Nagroda, Druga Nagroda, Trzecia Nagroda, Nagroda Specjalna dla Studenta UG, a także trzy równorzędne wyróżnienia. Pula nagród wynosi 9 700 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs.literacki.ug.gda.pl

Kontakt

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator"
ul. Wita Stwosza 58
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 24 50
literacki@ug.gda.pl
www.ack.ug.gda.pl