Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja konkursu „Klasa ze snów”

organizator:

ViDiS S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2016

VII edycja konkursu „Klasa ze snów”

KLASA ZE SNÓW to marzenie o idealnej lekcji – zgranym zespole uczniów pod wodzą świadomego swojej roli nauczyciela, korzystającego z nowoczesnych technologii dla dobra młodych ludzi, którzy poznają i zdobywają świat. Konkurs ma na celu popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Organizator ogłosił 7. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego KLASA ZE SNÓW.

Konkurs pomaga wykazać się kreatywnością, współdziałaniem i umiejętnością przekazywania własnych wizji. Łączy w imię wspólnego celu. Aktywizuje nauczycieli i uczniów. Cyfrowe wykluczenie dzieci i młodzieży jest poważnym problemem, który trzeba zwalczać konsekwentnie i na różnych płaszczyznach. „Klasa ze snów” właśnie temu służy.

Konkurs trwa w okresie od 1 listopada 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. (więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej Organizatora oraz w załącznikach poniżej).

Konkurs zachęca uczniów do rozwijania zainteresowań, inspiruje do wykorzystania własnej wyobraźni
i pomysłowości oraz wyrażania swoich pomysłów przez sztukę. Pozwala także na zaktywizowanie
uczniów i nauczycieli do wspólnego działania i przygotowania pracy zespołowej.Celem towarzyszącym jest zachęcenie rodziców uczniów do współuczestnictwa w życiu szkoły przez aktywne włączenie się w promocję działań placówki.

Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie poprzez internetową rejestrację Szkoły na Stronie Internetowej. Rejestracji można dokonać od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uczestnik może brać udział w konkursie filmowym lub, w przypadku szkół podstawowych w konkursie filmowym i plastycznym jednocześnie.

Wytyczne dotyczące Prac plastycznych.Praca:
a) musi być wykonana na temat: „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie
ze snów”
b) musi zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 i
nie większym niż A3,
c) musi zostać wykonana przez jednego ucznia klas I-III szkoły podstawowej,
d) musi zawierać krótki komentarz dotyczący tematu Konkursu, będący dosłownym zapisem
wypowiedzi autora pracy,
e) musi być zapisana w formacie .jpg (maksymalny rozmiar pliku: 2 MB),
f) nie mogła być nagradzana w innym konkursie,
g) nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
h) musi zostać nadesłana do 16 marca 2017 roku.

Wytyczne dotyczące Prac filmowych. Film:
a) musi być wykonany na temat: „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie
ze snów” (wg „Listy lektur” będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu),
b) musi zaczynać się dwusekundową planszą z nazwą szkoły,
c) nie może trwać dłużej niż dwie minuty,
d) musi być nakręcony w minimalnej rozdzielczości 720p,
e) musi być wykonany przez zespół uczniów,
f) nie mógł być nagradzany w innym konkursie,
g) nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
h) musi zostać nadesłany do 16 marca 2017 roku.

Szkoła Podstawowa może zgłosić tylko jedną Pracę w Konkursie plastycznym i filmowym. W przypadku przesłania przez szkołę więcej niż jednej pracy, do Konkursu zostanie zakwalifikowana tylko Praca przesłana najwcześniej. Pozostałe prace nie wezmą udziału w Konkursie.

Pracę plastyczną należy przesłać w formie elektronicznej przez Stronę Internetową, korzystając z
indywidualnego konta wygenerowanego podczas rejestracji. W przypadku awarii formularza
respektowane będą zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres konkurs@klasazesnow.pl.
Film należy opublikować w serwisie youtube.com i przesłać jedynie adres internetowy, pod jakim
film został opublikowany.

Informacje pochodzą ze strony: www.klasazesnow.pl

Kontakt

ViDiS S.A.
ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

konkurs@klasazesnow.pl
klasazesnow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
lsita_lektur