Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny "O Statuetkę Stolema"

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny "O Statuetkę Stolema"

Wójt Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie ogłaszają: VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Statuetkę Stolema”.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.

Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail . Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
ul. Sportowa nr 1
84-250 Gniewino

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry” najpóźniej w grudniu 2010 r. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:

 • I – 1.000 zł i statuetka „Stolema”
 • II – 700 zł
 • II – 300 zł
 • nagroda specjalną za najbardziej „energetyczny” utwór konkursu
 • nagroda dla młodego (poniżej 21 lat) „dobrze zapowiadającego” się twórcy
 • nagroda dla satyryka z powiatu wejherowskiego.

Przewidziane są też wyróżnienia. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.

Informacje pochodzą ze strony www.gniewino.pl

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
ul. Sportowa nr 1
84-250 Gniewino
tel.: (58) 670 69 38
gbp@gniewino.pl
www.gniewino.pl