Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny "O Statuetkę Stolema"

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny "O Statuetkę Stolema"

Wójt Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie ogłaszają: VI Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Statuetkę Stolema”.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.

Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail . Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
ul. Sportowa nr 1
84-250 Gniewino

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry” najpóźniej w grudniu 2010 r. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:

 • I – 1.000 zł i statuetka „Stolema”
 • II – 700 zł
 • II – 300 zł
 • nagroda specjalną za najbardziej „energetyczny” utwór konkursu
 • nagroda dla młodego (poniżej 21 lat) „dobrze zapowiadającego” się twórcy
 • nagroda dla satyryka z powiatu wejherowskiego.

Przewidziane są też wyróżnienia. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.

Informacje pochodzą ze strony www.gniewino.pl

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
ul. Sportowa nr 1
84-250 Gniewino
tel.: (58) 670 69 38
gbp@gniewino.pl
www.gniewino.pl