Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Na skrzydłach poezji"

organizator:

Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Na skrzydłach poezji"

Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi.

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • prezentacja dorobku i promocja młodych twórców
 • rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń

Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych. Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

 • od 13-15 lat
 • od 16-18 lat
 • powyżej 19 lat

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2010 r. Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.

Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 listopada 2010 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

Informacje pochodzą ze strony www.bok.lodz.pl

Kontakt

Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej
ul. Żubardzka 3
91-022 Łódź
tel.: (42) 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl