Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Na skrzydłach poezji"

organizator:

Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Na skrzydłach poezji"

Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi.

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • prezentacja dorobku i promocja młodych twórców
 • rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń

Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych. Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

 • od 13-15 lat
 • od 16-18 lat
 • powyżej 19 lat

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2010 r. Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.

Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 listopada 2010 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

Informacje pochodzą ze strony www.bok.lodz.pl

Kontakt

Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej
ul. Żubardzka 3
91-022 Łódź
tel.: (42) 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl