Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

organizator:

Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020
wartość nagrody: 1500 zł

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego. Do 31 października 2020 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl

Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:

 • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
 • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej organizatora,
 • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:

 • I miejsce – trzy lata,
 • II miejsce – dwa lata,
 • III miejsce – rok.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

 • I nagroda – 1500 zł,
 • II nagroda – 1000 zł,
 • III nagroda – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2020 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: facebook.com

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, ciekawe oferty konkursowe!

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
ul. Bohaterów Getta 10
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 46 96
dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl
www.biblioteka.nowaruda.pl