Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski konkurs literacki o "Pióro Reymonta"

organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2011

VI Ogólnopolski konkurs literacki o "Pióro Reymonta"

Gminny Ośrodek Kultury i Sortu, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich przy wsparciu Wójta i Rady Gminy Kobiele Wielkie oraz Sponsorów ogłaszają VI Ogólnopolski konkurs literacki o „Pióro Reymonta”.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej wsi polskiej – tak pięknie opisywanych przez Reymonta – również w odniesieniu do obecnych przemian
 • możliwość wyrażania opinii i refleksji dotyczących problematyki Waszej lokalnej społeczności w indywidualnej wypowiedzi
 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury
 • wzmacnianie identyfikacji z dziedzictwem kulturowym Waszej małej ojczyzny
 • promocja talentów literackich

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy powyżej piętnastego roku życia, nie będący członkami stowarzyszeń pisarzy, uprawiający amatorsko twórczość literacką. Uczestnicy nadsyłają jedną pracę. Kategoria do wyboru: nowela, opowiadanie, rozprawka, opis kronikarski, felieton, reportaż. Objętość do dziesięciu stron maszynopisu (format A-4). Pracę nigdzie wcześniej nie nagradzaną – wydrukowaną w trzech egzemplarzach oraz zapisaną na dyskietce bądź płycie CD – należy opatrzyć godłem. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą uzupełnioną Kartę Zgłoszeni będącą załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Bez wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia praca nie weźmie udziału w konkursie.

Prace należy nadsyłać bądź składać pod adresem:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul . Reymonta 75
97-524 Kobiele Wielkie

do dnia 30.03.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia regulaminu i oświadcza, że:

 • zgłoszone do konkursu prace nie były dotychczas wykorzystywane przez inny podmiot, bądź zaprezentowane innemu podmiotowi
 • przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do prac zgłoszonych w konkursie
 • uczestnik, który zostanie laureatem konkursu, upoważnia organizatorów do wykorzystania nadesłanych prac w całości oraz dowolnych fragmentów w celach promocyjnych i marketingowych.

Po rozpoznaniu i ocenie prac przez komisję, powołaną przez organizatorów, wyłoniony zostanie zdobywca „Pióra Reymonta” oraz laureaci nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 maja 2011 r., a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub listownie o zmianie terminu i miejsca odbioru nagrody.

Szczegółowych informacji udziela GOKiS, tel.: (44) 681 00 57, e-mail: gokis@poczta.onet.pl i GBP w Kobielach Wielkich, tel.: (44) 681 05 08.

Informacje pochodzą ze strony www.kobielewielkie.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul . Reymonta 75
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: (44) 681 00 57
gokis@poczta.onet.pl
www.kobielewielkie.pl