Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych "O Wachlarz Wilhelminy"

organizator:

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2013

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych "O Wachlarz Wilhelminy"

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris” zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych „O Wachlarz Wilhelminy

Patronką konkursu jest sulechowianka Wilhelmina Herzlieb – muza i wielka miłość J.W. Goethego

Cele Konkursu:

 • Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
 • Wspieranie i promocja młodych talentów

Zasady Uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Kategoria II:Studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia
 1. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 ,półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
 2. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie
 3. Tematyka prac jest dowolna
 4. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2012 roku
 5. Każdy zestaw należy opatrzyć godłem ( słowo, pseudonim)i kategorią wiekową natomiast do prac dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem a zawierającą dane uczestnika : imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mail
 6. prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane
 7. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia . Organizatorzy przewidują narody rzeczowe w kategorii I oraz rzeczowe i pieniężne w kategorii II
 8. Jury przyzna również Grand Prix konkursy, które stanowi wydanie arkusza literackiego
 9. wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej rokrocznie antologii pokonkursowej
 10. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu który odbędzie się w dniu 15 września 2012
 11. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi w i wyżywienie podczas trwania imprezy podsumowującej.
 12. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
 13. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl

Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca na adres:Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
Ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. Lubuskie
z dopiskiem Konkurs Literacki i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.

Informacje pochodzą ze strony www.namida.pl

Kontakt

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
ul. Jana Pawła 52
52 66-100 Sulechów