Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Morze" im. Jana Gackowskiego

organizator:

Scena Muzyczna Gdańsk

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2011

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Morze" im. Jana Gackowskiego

Celem konkursu jest świadome doskonalenie fotograficznej wizualizacji, odnajdywanie, skojarzeń i ciekawych zjawisk, wszelkich marzeń, tęsknot, pasji, lęków, mitów i realiów ludzkiego zmagania z żywiołem morza, bowiem morze jest odwiecznym symbolem macierzy, odkrywczości i dynamiki życia. Takie to właśnie inspiracje i obszary wyobraźni powinny być impulsem do fotograficznych obrazów o twórczej, osobistej wizji morza, naszego Bałtyckiego, ale także wszystkich mórz świata, gdzie rzucił nas los i pozwolił na chwilę refleksji i fotograficznej rejestracji.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Oplata organizacyjna od każdego uczestnika wynosi 20 zł i należy ją wpłacić na podane konto organizatora konkursu.

Termin nadsyłania prac do dnia 16.09.2011 (data stempla pocztowego) na adres:

Scena Muzyczna Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

z dopiskiem konkurs fotograficzny „Morze”.

Technika wykonania prac dowolna. Przesłane zdjęcia powinny być wykonane w postaci odbitki fotograficznej w minimalnym formacie 30 x 40 cm. Maksymalny format wykonanych prac to 30 x 45 cm. Tolerowane będą niewielkie odchyłki wymiarów zdjęć. Dopuszcza się wydruki na papierze fotograficznym. DO zdjęć należy dołączyć płytę CD ze zdjęciami w rozdzielczości 300 dpi w formacie jgp lub tiff opisaną godłem jak na kopercie z kartą zgłoszenia.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace, w tym 1 zestaw nie przekraczający 4 zdjęć, który traktowany będzie jako 1 praca. Przyjmowane prace nie mogą być podklejone. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać tytuł pracy i godło (pseudonim artystyczny) autora. W wypadku zestawu należy podać plan ekspozycji na odwrocie zdjęcia. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem (pseudonimem artystycznym) autora, zawierającą wypełniona kartę zgłoszenia: imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodeksem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail, tytuł zdjęcia oraz kserokopię wpłaty na podane konto organizatora.

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 28.08.1997 r.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

Ogłoszenie wyników  nastąpi w terminie do dnia 30.09.2011 na stronie internetowej www.gttf.infi.pl a zwycięzcy zostaną powiadomieni na podstawie podanych danych adresowych.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Centrum Handlowym „Manhattan” w galerii „Delikatesy Sztuki” w dniu 08.10.2011 r. o godz. 18:00. Wystawa pokonkursowa będzie trwała do 03.11.2011. Na wystawie pokonkursowej znajdą się prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do pokazania na wystawie przez Jury.

Nagrody:

 • I miejsce – dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 750 zł
 • II miejsce – dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 500 zł
 • III miejsce – dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 300 zł
 • trzy wyróżnienia – dyplom plus plecaki fotograficzne firmy Lowepro

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy pokonkursowej.

Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac udzielają Gdańskiemu Towarzystwu Twórczości Fotograficznej nieodpłatnej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów nagrodzonych prac w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, publikowania w materiałach promocyjnych organizatorów oraz na stronach internetowych sponsorów, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Informacje pochodzą ze strony www.gttf.infi.pl

Kontakt

Scena Muzyczna Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk


www.gttf.infi.pl