Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Konkurs Translatorski z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki

organizator:

Dom Literatury w Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2015

VI Konkurs Translatorski z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki

REGULAMIN
Organizatorem VI Konkursu Translatorskiego z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki jest Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów.
Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 10 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Dom Literatury w Łodzi
Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Anglojęzyczny”.
Prace należy opatrzyć godłem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane autora (imię, nazwisko, adres, e-mail i NUMER TELEFONU).
Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial lub inna równie czytelna, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienia notatek przez członków jury).
7. Zestaw konkursowy zawierać powinien:
a) samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu i opublikowanych na stronie organizatorów konkursu (fragment „The Spinning Heart” Donala Ryana i fragment „The Rehearsal” Eleanor Catton)::
http://spplodz.nazwa.pl/Donal1.pdf
http://spplodz.nazwa.pl/Donal2.pdf
http://spplodz.nazwa.pl/Eleanor1.pdf
http://spplodz.nazwa.pl/Eleanor2.pdf
b) zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.
Laureaci konkursu prócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach IX Festiwalu Puls Literatury (5–6 grudnia 2015 roku) poprowadzi przewodniczący jury konkursu Maciej Świerkocki.
Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w dniu warsztatów i imprezy finałowej (5–6 grudnia 2015 roku). Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Informacje pochodzą ze strony: http://pulsliteratury.pl/

Kontakt

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
42 636 68 38
kontakt@dom-literatury.pl
http://dom-literatury.pl/