Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie82
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI konkurs im. Maćka Szumowskiego na reportaż "Polska zza siódmej miedzy"

organizator:

Polskapresse sp. z o.o. Gazeta Krakowska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

VI konkurs im. Maćka Szumowskiego na reportaż "Polska zza siódmej miedzy"

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie im. Maćka Szumowskiego na reportaż „Polska zza siódmej miedzy” zatytułowany „Start w dorosłe życie. Co warto oddać za marzenia”.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie ukończyły 36 roku życia w chwili doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi. Z udziału w Konkursie wyłączeni są laureaci poprzednich edycji Konkursu.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisanie reportażu w języku polskim o objętości nie przekraczającej 12 000 znaków opisującego dzisiejszą Polskę i Polaków, ich problemy oraz życie.

Przesłany tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach.
Teksty należy przesłać w trzech egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej godłem, lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:
al. Pokoju 3
31-548 Kraków
z dopiskiem „Polska zza siódmej miedzy”
oraz
w wersji elektronicznej, na płycie CD-R lub pocztą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający identyfikację imienia i nazwiska uczestnika na adres: konkurs_szumowski@gk.pl
Wersja elektroniczna musi zostać wysłana lub doręczona Organizatorowi jednocześnie z wersją drukowaną.

Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: oryginalność, sugestywność, poprawność językową, formę.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 15 lutego 2012 r.
Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska” oraz na stronach internetowych grupy POLSKAPRESSE i TVN.

Suma nagród wynosi 60 tys. złotych. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna o wartości 30.000 zł.
Organizator przyznaje nagrodę główną i dodatkowe nagrody zgodnie z decyzja Komisji Konkursowej. O ilości nagród dodatkowych oraz o ich wartości decyduje Komisja Konkursowa.Nagroda nieodebrana w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników przepada i jest nienależna.

Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie i odebranie nagrody najpóźniej w chwili jej odbioru, pod rygorem utraty nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń : 31.12.2012 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.szumowski.eu

Kontakt

Polskapresse sp. z o.o. Gazeta Krakowska
al. Pokoju 3
31-548 Kraków
tel. 12 688 81 00

www.gazetakrakowska.pl