Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie75
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Porozmawiajmy o AIDS"

organizator:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.11.2010

VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Porozmawiajmy o AIDS"

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym: sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych zachowań
 • kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS
 • lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do problematyki HIV/AIDS. Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, rok urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. Do pracy należy dołączyć wypełnioną „zgodę” przedstawiciela ustawowego ucznia, który nie ukończył 18 lat.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane tylko indywidualnie (technikach : malarstwo, rysunek, grafika i in.). Format prac – A2-A3. Prace powinny być wykonane na planszach (papier lub karton). Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę. Prace należy dostarczyć na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pok. 201)

Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 15 listopada 2010 roku.

Jury Konkursu w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, lekarz oraz artysta plastyk oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:

 • wartości plastyczne i oryginalność pracy
 • tematyka związana z celami konkursu

W konkursie przyznane zostaną nagrody główne i wyróżnienia. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i Kuratorium Oświaty do 1 grudnia 2010 roku. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Informacje pochodzą ze strony www.wsse.rzeszow.pl

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów
(17) 852 21 11 wew. 311

www.wsse.rzeszow.pl