Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Turniej Jednego Wiersza "Poetycki Lombard"

organizator:

Konfraternia Kulturalna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.07.2011

V Turniej Jednego Wiersza "Poetycki Lombard"

Organizatorami Turnieju są Konfraternia Kulturalna oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Oleśnicy. Konkurs poetycki przeznaczony jest dla wszystkich chętnych. Na konkurs można zgłosić wiersz o dowolnej tematyce, który stanowi oryginalne dzieło pracy twórczej autora.

Zgłoszenie wiersza oznacza jednocześnie, że zgłaszający go oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór – w jednym egzemplarzu w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4. Objętość utworu jest ograniczona do jednej strony maszynopisu lub wydruku.

Utwór winien być opatrzony godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło zastępuje imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, który z założenia jest anonimowy. Godłem powinno być słowo.

Do zgłoszonego w kopercie formatu A-4 utworu należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Powinna ona zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail ewentualnie dane dotyczące twórczości. Kopertę z wierszem należy przesłać pocztą na adres:

Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica

do dnia 30 lipca 2011 roku.

Wiersze oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nagroda Główna wynosi 1000 zł. Ponadto przyznane zostaną honorowe wyróżnienia. O wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.konfraterniakulturalna.pl oraz www.biblio.olesnica.pl. Wręczenie nagród nastąpi w Oleśnicy w listopadzie 2011 roku.

Laureat Nagrody Głównej ma obowiązek odebrania jej osobiście na ceremonii jej wręczenia w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. W przypadku nieobecności traci prawo do nagrody finansowej.

Wybrane przez jury wiersze będą zamieszczone w konkursowym tomiku poetyckim. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne publikowanie utworu w wydawnictwach Konfraterni Kulturalnej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także jego prezentację podczas festiwalu artystycznego.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów lub przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.konfraterniakulturalna.pl

Kontakt

Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica


www.konfraterniakulturalna.pl