Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

V Ogólnopolski Konkursu "Rypiński Album Poetycki"

organizator:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

V Ogólnopolski Konkursu "Rypiński Album Poetycki"

Organizatorem i fundatorem nagród V Ogólnopolskiego Konkursu „Rypiński Album Poetycki” jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Rypinie. Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta Rypina i Starostę Rypińskiego.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która do dnia 31 sierpnia 2010 r. prześle na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 20
87-500 Rypin

z dopiskiem „V Rypiński Album Poetycki”, 3 nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach wiersze (decyduje data stempla pocztowego) w 5 egzemplarzach każdy.

Celem Konkursu jest:

 • inspirowanie twórczości poetyckiej
 • promowanie wartościowych tekstów literackich
 • popularyzacja poezji współczesnej
 • integrowanie środowisk literackich.

Tematyka wierszy jest dowolna, bez ograniczeń i preferencji.  Wiersze powinny być podpisane godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko). W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy zamieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres i numer telefonu. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Wiersze należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4. Organizator nie zwraca Wierszy. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów.  Jury spośród nadesłanych Wierszy wyłoni trzy, którym przyzna odpowiednio nagrody:

 • nagroda I: 1 100 zł
 • nagroda II: 600 zł
 • nagroda III: 400 zł

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2010 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora Konkursu (www.biblioteka-rypin.pl) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Wierszy oraz godła ich autorów. Ponadto autorzy nagrodzonych Wierszy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka-rypin.pl

Kontakt

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
ul. Warszawska 20
87-500 Rypin
tel.: (54) 280 2142
biblioteka@biblioteka-rypin.pl
www.biblioteka-rypin.pl