Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe4
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

V Ogólnopolski Konkursu "Rypiński Album Poetycki"

organizator:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

V Ogólnopolski Konkursu "Rypiński Album Poetycki"

Organizatorem i fundatorem nagród V Ogólnopolskiego Konkursu „Rypiński Album Poetycki” jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Rypinie. Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta Rypina i Starostę Rypińskiego.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która do dnia 31 sierpnia 2010 r. prześle na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 20
87-500 Rypin

z dopiskiem „V Rypiński Album Poetycki”, 3 nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach wiersze (decyduje data stempla pocztowego) w 5 egzemplarzach każdy.

Celem Konkursu jest:

 • inspirowanie twórczości poetyckiej
 • promowanie wartościowych tekstów literackich
 • popularyzacja poezji współczesnej
 • integrowanie środowisk literackich.

Tematyka wierszy jest dowolna, bez ograniczeń i preferencji.  Wiersze powinny być podpisane godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko). W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy zamieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres i numer telefonu. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Wiersze należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4. Organizator nie zwraca Wierszy. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów.  Jury spośród nadesłanych Wierszy wyłoni trzy, którym przyzna odpowiednio nagrody:

 • nagroda I: 1 100 zł
 • nagroda II: 600 zł
 • nagroda III: 400 zł

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2010 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora Konkursu (www.biblioteka-rypin.pl) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Wierszy oraz godła ich autorów. Ponadto autorzy nagrodzonych Wierszy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka-rypin.pl

Kontakt

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
ul. Warszawska 20
87-500 Rypin
tel.: (54) 280 2142
biblioteka@biblioteka-rypin.pl
www.biblioteka-rypin.pl