Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecze Króla Władysława Jagiełły

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecze Króla Władysława Jagiełły

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz członków Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Na konkurs należy nadsyłać tylko jeden zestaw zawierający 3 utwory w kategorii wierszy lirycznych, w tym 1 dotyczący historii, bądź przyrody. Każdy utwór powinien zostać przesłany w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisany w formie elektronicznej (na płycie CD). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach. Do utworów należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersze jest autorem nadesłanych utworów, że utwory nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach oraz że autor wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację w tomiku wierszy podsumowującym konkurs, a także w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego, w tym na stronie internetowej.

Każdy utwór należy opatrzyć godłem – pseudonimem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna).

Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

Prace należy przesyłać do 15.11.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wł. Jagiełły 32 skr. poczt. 42
13-200 Działdowo

z dopiskiem: Konkurs Poetycki.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne  w wysokości:

 • I nagroda – 500 zł
 • II nagroda – 400 zł
 • III nagroda – 300 zł

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z recytacją zwycięskich oraz wyróżnionych utworów w wykonaniu członków lokalnego teatru odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Działdowie w grudniu 2010 r. O terminie finału konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Organizator nie wysyła nagród. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania nadesłanych prac bez wypłacenia honorariów autorskich.

Informacje pochodzą ze strony www.powiatdzialdowski.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wł. Jagiełły 32 skr. poczt. 42
13-200 Działdowo
tel.: (23) 697 20 43

www.mbp-dzialdowo.prv.pl