Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę" i Turniej 1 Wiersza

organizator:

Strzeliński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.03.2013

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę" i Turniej 1 Wiersza

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę” i Turniej 1 Wiersza

KONKURS POETYCKI
Konkurs poetycki przebiegać będzie w dwóch etapach. Do udziału w zaproszeni są autorzy, którzy ukończyli 18 lat.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:

 • Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.
 • Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD . Brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu).
 • Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
 • Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopercie.
 • Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Termin nadsyłania prac upływa 12 marca 2013 r.

Prace należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Brzegowa 10a
57-100 Strzelin
z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”.

II etap
Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) – zestawów. Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:

 • propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)
 • zdjęcie
 • notkę biograficzną

Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 12 maja 2013 r.

NAGRODY:
Grand Prix – druk tomiku poetyckiego
I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się 21 czerwca 2013 r. w galerii „Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury, o godz. 16.00

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się 21 czerwca 2013 r. w galerii „Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Informacja pochodzi ze strony www.mpb.swidnica.pl

Kontakt

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Brzegowa 10 a
57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 543
granitowastrzelin@wp.pl
www.mbp.swidnica.pl