Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Witolda Sułkowskiego

organizator:

Śródmiejskie Forum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2010

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Witolda Sułkowskiego

Głównymi organizatorami V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Sułkowskiego są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi.

Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków pisarskich ze spacjami. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Sułkowski”

Głównymi organizatorami V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Sułkowskiego są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi.

Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków pisarskich ze spacjami. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Sułkowski”

Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2010 r. w ramach łódzkiego Festiwalu Puls Literatury.

Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2800 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.poezja-polska.art.pl

Kontakt

Śródmiejskie Forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel.: tel. (42) 636 68 38
sfk3@interia.pl
www.forum-kultury.pl