Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci64
 • absolwenci63
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne23
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd24
 • inny1
Wróć do listy

V Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.10.2015

V Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

REGULAMIN
1.Organizatorami V Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im.
Krystyny Kwiatkowskiej są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.
3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz
postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).
4. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie fantasy.
5. Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron
znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 3
egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów i
przesyłać do 5 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97–500 Radomsko
z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”
6. Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani
opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej
zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym
godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.
8. Konkursowe opowiadania podlegać będą ocenie przez jury, które powołują
organizatorzy.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2015 roku podczas edycji
regionalnej IX Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Radomsku.
10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy
tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez
organizatorów jury.
11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy
nie przesyłają nagród pocztą.
12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują
uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu
i jego promocji oraz informowania o konkursie.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
regulaminowe warunki uczestnictwa.
14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania
kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.
Informacje pochodzą ze strony: http://www.mbp-radomsko.pl/

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
44 6832300

http://www.mbp-radomsko.pl/