Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką- Świdnica 2012

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

V Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką- Świdnica 2012

V Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2012

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora.

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy.
Konkurs nie jest anonimowy,prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach.

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.

Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 31 maja 2012 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18,
58-100 Świdnica
z dopiskiem „KONKURS- ŚWIDNICA 2012”

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w IV kwartale 2012 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie listownie oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs.

Regulamin konkurs dostępny na stronie www.namida.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 746400941, oraz e-mail: reklama@mbp.swidnica.pl

Informacje pochodzą ze strony www.namida.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel. 746 400 941
reklama@mbp.swidnica.pl