Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Pióro Reymonta

organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2010

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Pióro Reymonta

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkurs Literackiego o Pióro Reymonta.

Celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej wsi polskiej – tak pięknie opisywanych przez Reymonta – również w odniesieniu do obecnych przemian.
 • Możliwość wyrażania opinii i refleksji dotyczących problematyki Waszej lokalnej społeczności w indywidualnej wypowiedzi.
 • Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury.
 • Wzmacnianie identyfikacji z dziedzictwem kulturowym Waszej małej ojczyzny.
 • Promocja talentów literackich.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy powyżej piętnastego roku życia, nie będący członkami stowarzyszeń pisarzy, uprawiający amatorsko twórczość literacką.
Uczestnicy nadsyłają jedną pracę,  kategoria do wyboru: nowela, opowiadanie, rozprawka, opis kronikarski, felieton, reportaż; o objętości  do dziesięciu stron maszynopisu (format A-4).
Pracę nigdzie wcześniej nie nagradzaną – wydrukowaną w trzech egzemplarzach oraz zapisaną na dyskietce bądź płycie CD – należy opatrzyć godłem. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą uzupełnioną kartę zgłoszenia.

Prace należy nadsyłać, bądź składać pod adresem:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Reymonta 75
97-524 Kobiele Wielkie

do dnia 31.05.2010r., (decyduje data stempla pocztowego).

Po rozpoznaniu i ocenie prac przez komisję – powołaną przez organizatorów – wyłoniony zostanie zdobywca „Pióra Reymonta” oraz laureaci nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu będą ogłoszone we wrześniu 2010r., a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie i miejscu odbioru nagrody.

Informacje pochodzą ze strony www.kobielewielkie.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Reymonta 75
97-524 Kobiele Wielkie

.
.