Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci62
 • absolwenci59
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe10
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd22
 • inny1
Wróć do listy

V Ogólnopolski konkurs grafiki im. Ludwiga Meidnera

organizator:

Konfraternia Kulturalna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2012

V Ogólnopolski konkurs grafiki im. Ludwiga Meidnera

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI IM. LUDWIGA MEIDNERA

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Konfraternia Kulturalna. Celem cyklicznego Konkursu jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym w dziedzinie grafiki oraz promocja ich twórców.

Uczestnicy: W Konkursie mogą brać udział profesjonalni artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych z kraju i zagranicy.

Przedmiotem konkursu są wszelkie dzieła grafiki warsztatowej na podłożu papierowym wykonane w powielanych technikach graficznych oraz inne druki unikatowe wykonane z użyciem nowoczesnych technik zapisu cyfrowego oraz autorskiego sposobu tworzenia odbitki z wyłączeniem fotografii.

Wymagania:

1. Każdy autor ma prawo zgłosić do trzech pojedyńczych prac lub jeden cykl złożony maksymalnie z 3 prac.
2. Format arkusza papieru nie może być większy niż 100 x 70 cm (!).
3. Ze względu na ograniczenia ekspozycyjne prosimy o nieprzekraczanie tych wymiarów.
4. Każda praca graficzna powinna być opisana z przodu – imię i nazwisko autora, tytuł, technika, rok powstania, nakład.
5. Na odwrocie pracy należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, tytuł, technikę, rok powstania, wymiary pracy (nie arkusza papieru, na którym jest wydrukowana).
6. Praca nie może być wyposażona w podłoże ani oprawiona w passe-partout. Nie należy przesyłać prac oprawionych w ramy lub w szkło.
7. Wraz z pracą należy nadesłać notę biograficzną (rok i miejsce urodzenia, studia artystyczne, dyplom, ważniejsze wystawy, ważniejsze nagrody i wyróżnienia) z adresem korespondencyjnym, nr telefonu i adresem e-mail. W celu ułatwienia publikacji katalogu prosimy także o przesłanie noty (z wyłączeniem formatu pdf) na adres e-mail: konfraterniakulturalna@poczta.onet.pl.
8. Wraz z pracą należy nadesłać na CD jej dokumentację fotograficzną (skan, zdjęcie dobrej jakości) możliwą do opublikowania w katalogu. Alternatywnie dokumentację można przesłać mailem na adres: konfraterniakulturalna@poczta.onet.pl. W nazwie pliku zawierającego pracę należy wpisać kolejno: nazwisko, imię, tytuł pracy wg wzoru: NAZWISKO_IMIĘ_Tytuł_mojej_pracy.

9. Pracę należy przesłać do 10 września 2012 roku na adres:
Ogólnopolski Konkurs Grafiki
Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica

Nagrodami w konkursie są:

– Nagroda Grand Prix – 4000 zł
– I Nagroda – 500 zł
– II Nagroda – 400 zł
– III Nagroda – 300 zł
– wyróżnienia specjalne i honorowe

Więcej informacji w regulaminie na stronie internetowej Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.konfraterniakulturalna.pl

Kontakt

Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica

konfraterniakulturalna@poczta.onet.pl
www.konfraterniakulturalna.pl