Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

V konkurs na prace z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

organizator:

Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

V konkurs na prace z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

Polska Akademia Olimpijska ogłasza V konkurs na prace z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Celem konkursu jest dokonanie przeglądu najciekawszych prac o tematyce olimpijskiej, ich popularyzacja, a także zachęcanie do podejmowania problematyki olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Prace będą oceniane w pięciu kategoriach:

 • prace magisterskie
 • prace doktorskie
 • prace habilitacyjne
 • inne prace o charakterze naukowym
 • Specjalna: wydawcy prac o tematyce olimpijskiej

Prace do konkursu mogą zgłaszać autorzy, promotorzy, recenzenci, rektorzy, dziekani lub dyrektorzy odpowiednich instytutów szkół wyższych oraz dyrektorzy wydawnictw.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w szkołach wyższych, w Polsce, w latach 2010 – 2011.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • I etap:

Do dnia 30.09.2012 r., należy przesłać na adres Polskiej Akademii Olimpijskiej streszczenie pracy (1,5 – 3 str. maszynopisu) opatrzone informacjami: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu, data obrony pracy, nazwa uczelni, na której odbyła się obrona.

 • II etap:

Komisja konkursowa dokona, na podstawie ww. streszczeń, wstępnej kwalifikacji prac. Następnie, zwróci się do wybranych osób o przesłanie pełnych prac w terminie do 2 tygodni od dnia powiadomienia o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu.

Nagrody przewidziane w konkursie:

 • Nagrodą główną będzie udział w jednej z cyklicznych sesji Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej, które organizowane są od wielu lat w Olimpii, w Grecji.
 • Laureaci, którzy zdobędą nagrodę główną oraz osoby wyróżnione zostaną uhonorowane dyplomami i upominkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 • Najlepsze prace będą prezentowane w wydawnictwach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i innych.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do sekretarza Polskiej Akademii Olimpijskiej, Grażyny Ćwikowskiej (gcwikowska@pkol.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.olimpijski.pl.

Kontakt

Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
tel. 22 56 03 715, 22 56 03 700/701
gcwikowska@pkol.pl
www.olimpijski.pl