Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

V edycji konkursu na komiks o Powstaniu Warszawskim

organizator:

Muzeum Powstania Warszawskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2011

V edycji konkursu na komiks o Powstaniu Warszawskim

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu o tematyce opartej na wydarzeniach z Powstania Warszawskiego.

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły uczestników występujących wspólnie. Każdy uczestnik lub zespół uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

 • praca powinna stanowić zamkniętą całość o minimalnej objętości 4 plansz i maksymalnej objętości 10 plansz
 • plansze mogą mieć wyłącznie pionowy format A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm)
 • każda plansza powinna na odwrocie posiadać czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane: tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), dokładne adresy, adresy e-mail oraz numer telefonu
 • do pracy w postaci kserokopii lub wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, CMYK, A4 300dpi wersja poglądowa oraz wersja do druku, obie wersje podpisane tytułem pracy)
 • do pracy należy dołączyć listę dialogową (na potrzeby sporządzenia tłumaczenia)

Prace niespełniające któregokolwiek z warunków regulaminu, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.

Prace należy składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać pocztą na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

do dnia 1 października 2011 r.

Organizator przewiduje przyznanie czterech nagród pieniężnych oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurskomiksowy.1994.pl

Kontakt

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
tel.: (22) 539 79 78
kontakt@1944.pl
www.konkurskomiksowy.1994.pl